Z-News

Powered by Zuyderleven

Starter op de woningmarkt? Laat pa en ma je helpen!

De laatste jaren zijn de huizenprijzen, vooral door de aanhoudende krapte op de woningmarkt, alsmaar gestegen. Met name voor starters is het hebben van een mooi salaris en spaargeld vaak niet meer voldoende om een hypothecaire geldlening van een geldverstrekker te krijgen. Gelukkig zijn er meer wegen die naar Rome leiden, zoals Iris Schoones in deze casus zal laten zien.

Enige tijd geleden werd ik benaderd door Harry (26 jaar), een starter op de woningmarkt. Harry wil een eigen woning kopen, bij voorkeur in het dorp waar hij met zijn ouders woont. Tijdens ons eerste gesprek sluiten ook zijn ouders aan.

In het dorp waar Harry en zijn ouders wonen, is een woning te koop gekomen. Na bezichtiging van de woning wil Harry graag een bod uitbrengen. Hij heeft een flink bedrag gespaard en als planner bij een transportbedrijf verdient hij een mooi salaris. Helaas blijkt dit toch niet voldoende om een bod uit te kunnen brengen op de woning.

Harry’s ouders willen helpen door het verschil bij te leggen, zodat hun zoon de woning toch kan kopen. Maar hoe? Samen bespreken we de mogelijkheden.

We komen uit op de schenking van een bedrag onder de vrijstelling van de eigen woning. Dat zien Harry’s ouders wel zitten. Maar zij willen het bedrag niet ineens schenken, omdat zij nog een kind hebben die nog geen eigen woning heeft. Dit vinden zij niet eerlijk.

Ik wijs hen daarom op een leen/schenk constructie (ofwel familiebank). Dit betekent dat de ouders een lening aan hun zoon verstrekken tegen een marktconforme rente. Deze rente is hoger dan de rente die de ouders op hun spaarrekening ontvangen.

De ouders schenken ieder jaar een deel van de betaalde rente/aflossing terug, waardoor dit gedeelte buiten de maximale hypotheekmogelijkheden van Harry vallen. Zij zullen dit bedrag ook jaarlijks aan hun andere kind schenken, zodat beide kinderen ieder jaar hetzelfde bedrag geschonken krijgen van hun ouders.

Aangezien dit valt onder de belastingvrije schenking van ouders aan hun kind, heeft deze constructie een fiscaal voordeel voor de ouders. En voor Harry is de rente die hij betaalt over deze annuïteiten fiscaal aftrekbaar.

Zo hebben we het mogelijk gemaakt dat Harry toch de gewenste woning heeft kunnen kopen. Met dank aan pa en ma.

Wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn? Neem contact met ons op!

Iris Schoones

Trusted Advisor Private Debt bij Zuyderleven Groep

 

Iris Schoones, Trusted Advisor Private Debt bij Zuyderleven Groep

 


Dit artikel verscheen in Z-News #3, juli 2022

Z-News – Powered by Zuyderleven