Z-News

Powered by Zuyderleven

Goed nieuws voor starters op de woningmarkt

Goed nieuws voor starters en gezinnen die zich nu geen koophuis kunnen veroorloven: zij kunnen straks subsidie krijgen om de aankoop van een nieuwbouwwoning te financieren. Hiervoor wil het kabinet 40 miljoen uittrekken dat gestort gaat worden in het nog op te richten Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen.

De regeling is bedoeld voor starters en gezinnen met een jaarinkomen tussen 40.000 en 65.000 euro bruto. Als de plannen definitief doorgaan, kunnen zij straks maximaal 75.000 euro korting krijgen op de aankoop van een nieuwbouwwoning. Dit zou het mogelijk maken een eengezinswoning of appartement van ongeveer 280.000 euro te kopen.

Terugbetalen bij verkoop
Het is van later zorg, maar wel iets om rekening mee te houden: wordt de woning later weer verkocht, dan moet de subsidie worden terugbetaald, inclusief een deel van de eventuele winst. Dat bedrag wordt vervolgens door het fonds gebruikt om nieuwe starters mee te helpen.

5000 nieuwbouwwoningen tot 2030
Het is de bedoeling dat deze nieuwe regeling ruimte biedt om tot 2030 zo’n 1500 tot 5000 nieuwbouwwoningen aan starters te kunnen verkopen, starters die anders niet in aanmerking voor koopwoningen zouden komen. Deze aantallen lijken een druppel op de gloeiende plaat, zeker als de ambitie van de regering is om jaarlijks meer dan 100.000 nieuwbouwwoningen aan de totale woningvoorraad toe te voegen. Toch helpen dit soort initiatieven om de vastgelopen woningmarkt enigszins op gang te helpen.

Andere regelingen om starters op weg te helpen
Naast deze nieuwe regeling zijn er tal van initiatieven om huizenkopers op weg te helpen, zowel vanuit gemeentes en provincies als vanuit woningcorporaties. Overheden en woningcorporaties verstrekken stimuleringsleningen met een lage rente aan bedrijven en particulieren. En vaak hebben gemeentes faciliteiten die startersleningen of overbruggingskredieten mogelijk maken.

De private sector
Ook in de private sector wordt meegedacht. Zo is er de KoopStart-regeling van Stichting OpMaat, bedoeld voor middeninkomens, waarbij een deel van de verkoopprijs wordt ‘voorgeschoten’ door de projectontwikkelaar en pas hoeft te worden terugbetaald als de woning weer verkocht wordt.

Starten in Breda?
Meer goed nieuws: de gemeente Breda verhoogt het maximale leenbedrag voor de Starterslening. Straks kan een jonge starter in Breda 50.000 euro extra lenen, voor een huis met een maximale prijs van 405.000 euro. In dit geval betreft het een extra hypotheek, bovenop die van de bank, waarmee het verschil tussen prijs en maximale leenbedrag kan worden overbrugd. Door de voorwaarden van de Startersregeling te verruimen, krijgen starters met een lager of middelinkomen een betere kans op een eigen woning.

Hypotheekadvies
De wereld staat niet stil. Onze hypotheekadviseurs zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en kunnen je precies vertellen wat er mogelijk is.

Wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op.

 


Dit artikel verscheen in Z-News #6, november 2022

Z-News – Powered by Zuyderleven