Z-News

Powered by Zuyderleven

Schenkingsvrijstelling eigen woning: opletten met gespreide schenkingen!

Momenteel is het nog mogelijk om aan iedereen tussen 18 en 40 jaar oud belastingvrij ruim € 100.000 te schenken voor de eigen woning; de zogenaamde jubelton. Deze schenkingsvrijstelling wordt vanaf 2023 fors verlaagd en vanaf 2024 zelfs helemaal afgeschaft. Wel zijn er mogelijkheden om schenkingen over meerdere jaren te spreiden.

Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft begin juni de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda naar de Tweede Kamer gestuurd. In de agenda staan verschillende plannen van het huidige kabinet. Zo moeten enkele complexe regelingen worden vereenvoudigd en wordt het fiscale onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen verkleind. En daarnaast dus enkele wijzigingen in de schenkingsvrijstelling eigen woning.

Mogelijkheden voor gespreide schenking worden ingeperkt

De schenkingsvrijstelling eigen woning (de ‘jubelton’) kan worden toegepast door iedereen tussen de 18 en 40 jaar oud die de schenking besteedt aan de eigen woning. Met de schenking moet een eigen woning worden gekocht of verbouwd of een eigenwoningschuld (of restschuld) worden afgelost. Daarnaast is het mogelijk om met de schenking rechten van erfpacht, opstal of beklemming af te kopen. Het bedrag van de schenking mocht tot nu toe over drie jaren worden verspreid. Echter, vanaf 2023 wordt de schenkingsvrijstelling verlaagd tot ruim € 27.000 en vanaf 2024 wordt de schenkingsvrijstelling helemaal afgeschaft.

Van Rij heeft tevens bekendgemaakt dat door de verlaging en afschaffing ook de mogelijkheid om de schenking te spreiden wordt ingekort: als in 2022 niet de volledige schenkingsvrijstelling is benut, dan kan het niet-benutte deel alleen nog in 2023 belastingvrij worden geschonken. Met andere woorden, de spreiding geldt dus maximaal nog over twee jaren, en vanaf 2023 is er helemaal geen spreiding meer mogelijk. Voor schenkingen die in 2021 zijn gedaan, blijft uiteraard wel de driejaarstermijn (2021, 2022 en 2023) gelden.

Voorbeeld

Danny (36 jaar) ontvangt van zijn suikeroom een bedrag van € 106.671 (vrijstelling in 2022) voor de aankoop van zijn eigen woning. Danny’s oom wil de schenking spreiden over meerdere jaren:

    • Hij schenkt in 2022 een bedrag van € 25.000.
    • In 2023 kan het onbenutte deel van de vrijstelling alsnog belastingvrij worden bijgeschonken. Het gaat hierbij om een bedrag van € 106.671 – € 25.000 = € 81.671.

Als de eerste schenking in 2023 zou worden gedaan, dan is de vrijstelling beperkt tot het voor dat jaar geldende bedrag (ruim € 27.000).

Een klein voorbehoud: op het moment van schrijven is het nog een beleidsvoornemen. De verwachting is echter dat het voornemen op korte termijn beleid zal worden.

Wat betekent dit concreet?

Ben je van plan om te schenken voor de eigen woning en gebruik te maken van de schenkingsvrijstelling, wacht dan niet. Onze adviseurs kunnen je helpen bij het maken van de juiste keuzes. Bel of mail.

 


Dit artikel verscheen in Z-News #4, september 2022

Z-News – Powered by Zuyderleven