Z-News

Powered by Zuyderleven

Ons nieuwe pensioen

Begin dit jaar is de Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zijn verschillende regels opgenomen die het Nederlandse pensioenstelsel wijzigen.

Vertraging

Het is helaas niet gelukt om het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen tijdig door de beide kamers te loodsen om 1 januari 2023 te halen. Zorgvuldigheid is belangrijk bij dit soort ingrijpende wijzigingen. Naar alle waarschijnlijkheid is de vertraging te overzien en zal de wet per 1 juli 2023 alsnog ingaan.

Wet toekomst pensioenen

Als de Eerste en Tweede Kamer hiermee akkoord gaan, gaat de Wet toekomst pensioenen dus in op 1 juli 2023. Na deze datum volgt een overgangstermijn van vier jaar. Dat betekent dat bestaande pensioenregelingen uiterlijk op 1 juli 2027 moeten zijn aangepast aan de nieuwe regels. Werkgevers en werknemers kunnen vanaf 2023 niet langer kiezen voor een uitkeringsovereenkomst, maar voor één van de volgende drie pensioenovereenkomsten:

  • Solidaire premieovereenkomst (collectief belegde premie);
  • Flexibele premieovereenkomst (individueel belegde premie); en
  • Premie-uitkeringsovereenkomst (alleen vanaf 15 jaar vóór de AOW-leeftijd).

Beschikbare Premieregeling

Het uitgangspunt van de nieuwe Wet toekomst pensioenen is dat iedereen die pensioen opbouwt dat vanaf een bepaald moment gaat doen in een zogenaamde Beschikbare Premieregeling. Wat die Beschikbare Premieregeling inhoudt heeft Will Smit in dit artikel behandeld.

Geen dagelijkse kost

Laten we wel wezen, voor de meesten van ons is alles wat pensioenen te maken heeft geen dagelijkse kost. Om duidelijkheid te creëren over het pensioenstelsel en de wijzigingen die ons te wachten staan, is onlangs de website www.onsnieuwepensioen.nl gelanceerd.

Ons nieuwe pensioen

Op www.onsnieuwepensioen.nl – de site is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van SZW – staat informatie over wat pensioen inhoudt, waarom de regels voor pensioen worden gewijzigd en wat de wijzigingen betekenen voor de financiële situatie van werknemers en ondernemers. Daarnaast bevat de website verschillende animaties over pensioen en wat hierin gaat wijzigen.

Correct en objectieve informatie

De informatie op de site wordt op basis van de laatste ontwikkelingen rondom de voorgenomen wet- en regelgeving en bij belangrijke voortgangsmomenten aangepast. En omdat de informatie met alle hieronder genoemde partijen is afgestemd, kun je erop vertrouwen dat deze informatie correct en objectief is.

Jouw pensioensituatie

Zuyderleven heeft een heel mooi programma ontwikkeld om je snel en makkelijk te informeren over je pensioensituatie en om je ook de tools te geven om de juiste keuzes te maken. Voor ‘straks’ én voor ‘nu’.

Meer weten?

Wil je meer weten over pensioenen in het algemeen en jouw pensioensituatie in het bijzonder? Neem dan contact met ons op.

 


Dit artikel verscheen in Z-News #5, oktober 2022

Z-News – Powered by Zuyderleven