Z-News

Powered by Zuyderleven

De veranderende woningmarkt

Onlangs werden de kwartaalcijfers van de woningmarkt gepresenteerd. De cijfers lieten een kentering op de woningmarkt zien die we allemaal al wel een beetje hadden zien aankomen. Voor het eerst in tijden is er sprake van landelijk scherp dalende prijzen en een licht afnemende vraag. Hoe duiden we deze ontwikkelingen?

Kentering
Afgaande op de kwartaalcijfers is er inderdaad sprake van scherp dalende prijzen (5,8% kwartaal op kwartaal). Ten opzichte van vorig jaar zijn de prijzen echter nog altijd met 2% gestegen. Tegelijkertijd nam het aantal te koop staande woningen toe met 24% en halveerde het aantal bezichtigingen van tien naar vijf per woning.

Dat de woningmarkt verandert is duidelijk. Dat kan ook niet anders; zoals elke markt is ook de woningmarkt een cyclische markt. De veranderingen waar we nu mee te maken krijgen zijn een logisch gevolg van de oplopende rente, inflatie en een afname in consumentenvertrouwen. Maar er speelt meer.

Woningtekort blijft
Volgens de statistieken is er momenteel een woningtekort van 320.000 woningen. En dat gaat de komende jaren maar mondjesmaat bijgebeend worden, ook als het kabinet er daadwerkelijk in slaagt om in 2030 een miljoen woningen bijgebouwd te krijgen.

Gezondere situatie
De woningmarkt staat er over de hele linie beduidend beter voor dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Toen had de crisis op financiële markt tot gevolg dat mensen die hun woning maximaal hadden gefinancierd onder water kwamen te staan. In 2014 stond 34% van de woningen onder water. In de beste situatie was het een kwestie van op de handen blijven zitten en het herstel van de markt afwachten, in de slechtste situatie was een fikse restschuld het gevolg. Daarnaast waren de kosten koper hoger en minder transparant. Dat is gelukkig allemaal verbeterd.

In de huidige markt kan er maximaal 100% gefinancierd worden en is men verplicht af te lossen bij gebruik van de hypotheekrenteaftrek. Dat de huizenprijzen in de afgelopen jaren zo hard gestegen zijn betekent ook dat er nog nooit zoveel overwaarde is geweest als nu. Daarnaast is bijna iedere woningbezitter ook aan het aflossen.

Kortom, de gemiddelde woningbezitter kan wel een stootje hebben. In ieder geval waar het de hypotheek en de waarde van de woning betreft.

Correcties
Door de stijging in bouwkosten en rentes en het voorlopig uitblijven van een concreet plan van aanpak zal de woningbouw achterblijven en de krapte (helaas) aanhouden. De correctie waarmee we dit afgelopen kwartaal werden geconfronteerd was te verwachten. En gezien de ingewikkelde tijden waarin we leven zullen we ook de komende kwartalen rekening moeten houden met correcties. Maar dat zijn het: correcties. Geen reden voor paniek.

De positieve kanten
Dalende prijzen betekenen voor verkopers weliswaar een lagere opbrengst, toch zullen vrijwel alle woningen (veel) meer opleveren dan ze gekost hebben. Ondanks de afname van het aantal bezichtigingen, zitten we in een verkopersmarkt met meer vraag dan aanbod. Toch, met lagere prijzen en een licht afgenomen vraag komen er ook weer meer kansen voor kopers. Doorstromen wordt iets gemakkelijker en ook voor starters komen er wellicht weer wat mogelijkheden.

Meer weten?
Ben jij benieuwd naar jouw kansen in de woningmarkt? Neem contact met ons op.

William van de Kamp
Trusted Advisor Living, Zuyderleven Groep

 

Z-Life, de Adviseur van je leven.


Dit artikel verscheen in Z-News #5, oktober 2022

Z-News – Powered by Zuyderleven