Z-News Business

Powered by Zuyderleven

Verzeker je panelen!

De energietransitie is een belangrijk speerpunt geworden in onze maatschappij. Daarnaast hebben we natuurlijk ook allemaal te maken met de almaar stijgende energiekosten. Na een aarzelend begin is verduurzaming bij veel bedrijven in volle gang. En hoewel de nadruk nog vaak op de kosten van deze uitdagingen ligt, leiden de energietransitie en verduurzaming de komende jaren ongetwijfeld ook tot meer innovaties en dus economische kansen.

Inmiddels zijn ook veel van onze relaties binnen hun bedrijven druk met verduurzamen en energie besparen. Van zonnepanelen tot warmtepompen, van isolatie tot hergebruik van warmte-uitstoot, van elektrisch rijden tot stimuleren van zakelijk reizen met openbaar vervoer.

Ik ben toch verzekerd?

Goed, je dak ligt inmiddels vol met zonnepanelen. Goed bezig! Heb je wel aan je verzekeringen gedacht? We zien helaas veel te vaak dat na dit soort aanpassingen de verzekeringen niet meer actueel zijn. In sommige gevallen kan er zelfs sprake zijn van uitsluiting.

Eisen verzekeraars

Verzekeraars stellen een aantal eisen bij de realisatie van een zonnestroominstallatie. Zowel je pand als de installatie moeten voldoen aan veiligheidseisen. Zo zijn er een constructieberekening en een ballastplan nodig. Je pand dient immers sterk genoeg te zijn voor de zonnepanelen. De panelen zelf moeten volgens NEN-normen worden geplaatst. Ook moet de zonnestroominstallatie bij oplevering worden geïnspecteerd.

Een van de gevoelige onderdelen van een zonnestroominstallatie is de omvormer. Dit onderdeel van de installatie vergt extra aandacht voor brandveiligheid, waar bij de inspectie nauwkeurig naar gekeken wordt. De installatie dient tevens aangesloten te zijn op een aardlekschakelaar. Bekabeling moet in orde zijn. De vlamboogdetectie en isolatie worden gecontroleerd. Allemaal om kwaliteit te waarborgen en risico’s in te perken.

SCIOS Scope 12 Inspectie

Een relatief nieuwe eis die verzekeraars stellen aan zonnestroominstallaties, is de SCIOS Scope 12. Met de SCIOS Scope 12 weten zowel de eigenaar van de installatie als de verzekeraar dat het goed zit met de kwaliteit en aanleg van de installatie. Om een eerlijke controle te waarborgen, doet een onafhankelijke partij de inspectie.

De SCIOS Scope 12 kent twee vormen: een inspectie (EBI) bij oplevering en een periodieke inspectie (PI). Tijdens de eerste inspectie worden met name zaken gecontroleerd die met de kwaliteit van aanleg te maken hebben. Bij de periodieke inspectie wordt gekeken naar onderdelen die met regelmaat controle vereisen. Dit om veiligheid te garanderen. Denk bijvoorbeeld aan de technische staat van de installatie, maar ook de ventilatie van de omvormer.

Houd ons op de hoogte!

Verander je iets aan je pand of bedrijfsinrichting, laat het ons altijd weten. Je trusted advisor bij Zuyderleven kan dan nagaan of de aanpassingen nog aansluiten bij je huidige verzekeringen en/of wat er moet veranderen.

Heb je vragen of wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op.

Energie besparen

Vanaf 2023 ben je verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die je binnen 5 jaar kunt terugverdienen. Welke energiebesparende maatregelen hangt af van je bedrijfstak. Op de website van RVO vind je erkende maatregelenlijsten voor energiebesparing voor een aantal bedrijfstakken. Daarin staat waaraan je met jouw bedrijf moet voldoen.

Onderneem actie

Een aantal maatregelen kun je zelf uitvoeren, voor andere zul je externe hulp moeten inschakelen. Hiervoor geldt: hoe sneller je deze inplant hoe beter. Er is een groot tekort aan installatiemonteurs en installaties/materialen en door deze tekorten in de branche lopen wachttijden op.

Dit artikel is verschenen in Z-News Business #1, oktober 2022

Z-News Business – Powered by Zuyderleven