Z-News Business

Powered by Zuyderleven

Onderverzekering en taxatie

Je zult het ongetwijfeld gemerkt hebben: het inflatiemonster is sinds begin dit jaar flink om zich heen aan het slaan. Naast de directe gevolgen voor je bedrijfsvoering betekent inflatie ook dat de waarde van je inventaris/bedrijfsuitrusting, voorraden en panden (eigendom/huurdersbelang) tegen het licht gehouden moeten worden.

In dit artikel kijken we naar onderverzekering en laten we zien hoe wij ermee omgaan.

Onderverzekering

Verzekeraars stellen dat de verzekerde (klant) verantwoordelijk is voor de opgave van de juiste verzekerde sommen. Blijkt bij schade dat een verzekerde som te laag is, dan zal verzekeraar zich beroepen op onderverzekering en dus niet toereikend uitkeren.

Volgens verzekeraars is er momenteel sprake van 30% onderverzekering op brandverzekeringen. Deels is dat het gevolg van ‘achterstallig onderhoud’ (lees: het niet actueel houden van de verzekerde sommen) en deels van de inflatie. Los daarvan zijn bouw- en aankoopkosten in de afgelopen jaren zeer sterk gestegen.

Voorbeeld onderverzekering:

Verzekerde som bedrijfspand: € 2.500.000
Schade door voorval: € 500.000
Feitelijke herbouwwaarde: € 3.500.000
Uitkering door verzekeraar: 2.500.000/3.500.000 x 500.000 = € 357.143

Met andere woorden, van de geleden schade van € 500.000 keert de verzekering € 357.143 uit, en zal de ondernemer de resterende € 142.587 zelf moeten bijdragen.

Stel jezelf de vraag of de verzekerde waarden in je huidige polis voldoende zijn bij een onverhoopte schade. Twijfel je, dan is het hoog tijd om je panden en ook bedrijfsuitrusting opnieuw te laten taxeren.

Hoe werkt een taxatie?

Met een taxatie wordt de actuele herbouwwaarde en nieuwwaarde van je bedrijfsuitrusting opnieuw vastgesteld. Je eigendommen worden in detail vastgelegd en de bedragen zijn bindend voor de verzekering. Heb je een schadegeval, dan ontvang je een passende schadevergoeding voor het herstel van je pand of de aanschaf van de nieuwe vervangende bedrijfsuitrusting. Een geruststellende gedachte.

IWD Taxaties en Inspecties

Helaas zien wij in onze dagelijkse praktijk de laatste tijd te vaak de gevolgen van te laag verzekerde bedragen. Samen met IWD Taxaties en Inspecties hebben wij voor onze (toekomstige) relaties een mooie aanbieding opgesteld. Daarover verderop meer.

IWD richt zich op het verzorgen van (herbouwwaarde en inventaris) taxaties/waarderingen. Hiervoor werkt het bedrijf met professionals die kunnen bogen op 15-20+ jaar ervaring. Taxaties worden altijd uitgevoerd conform artikel 7:960 BW. Naast taxaties verzorgt IWD ook risico-inspecties, waardebepalingen en vooropnames.

Waarom een deskundige taxatie?

Voordelen deskundige taxatie:

  • Onder- en oververzekering zijn uitgesloten.
  • Je kunt precies aantonen wat er verloren is gegaan.
  • De waarde is vastgelegd. Er is dus geen discussie mogelijk of nodig.
  • Geen afschrijving over het getaxeerde bedrag, ongeacht de leeftijd van de inventaris en/of het gebouw.
  • De getaxeerde waarde wordt uitgekeerd, zodat de schade kan worden hersteld en je snel weer aan de slag kunt.
  • Je betaalt een eerlijke premie voor wat je verzekerd hebt.

Artikel 7:960 BW

In dit artikel in het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat de verzekeraar verplicht is om bij schade, bijvoorbeeld bij brand, de taxatiewaarde uit te keren. Een taxatierapport kun je koppelen aan een verzekering. De verzekeraar kan en mag vervolgens bij een schade-uitkering niet afwijken van de taxatiewaarde.

Waarom een vaste taxatie?

Veel verzekeringen zijn gebaseerd op een ‘open polis’. Dit betekent dat de verzekerde bedragen zijn vastgesteld op basis van een eigen opgave of waardebepaling. Pas na een schade is duidelijk of de verzekerde bedragen voldoende zijn om de schade te herstellen c.q. voor nieuwe aankoop/vervanging.

Gebouwen- en inventarisverzekering

Is het verzekerd bedrag vastgesteld op basis van een eigen opgave of waardebepaling, dan bestaat de kans dat bij schade het verzekerde bedrag te laat of te hoog is. Bij een te hoge inschatting betaal je onnodig veel premie over de verzekerde som. Bij een te lage inschatting loop je juist een financieel risico, zoals we in het rekenvoorbeeld al lieten zien.

Inventarisverzekering

Bij een inventarisverzekering speelt tevens het waardebegrip dat een verzekeraar hanteert een rol. Bij een eigen opgave of waardebepaling worden de verzekerde bedragen vastgesteld op basis van nieuwwaarde. Echter, de inventaris is onderhevig aan afschrijving. Is de dagwaarde van je inventaris lager dan 40% van de oorspronkelijke nieuwwaarde, dan mag de verzekeraar de schade vergoeden op basis van de dagwaarde.

Een taxatierapport

In een taxatierapport worden je bezittingen exact benoemd en gewaardeerd. Bij schade wordt de uitkering dan ook gebaseerd op de waarde zoals omschreven in het taxatierapport. Zo voorkom je onderverzekering en discussie met de verzekeraar over de waarde of de bewijslast.

Kan ik die verzekerde waarde ook zelf bepalen?

Taxatie is niet verplicht. Wel aan te raden en verstandig. Immers, ieder zijn vak. Kies je er toch voor om zelf de verzekerde bedragen op je brandverzekering aan te willen passen, neem dan even contact op met je trusted advisor van Zuyderleven. Je trusted advisor kan inschatten of de door jouw gewenste aanpassing aansluit bij de indicaties uit de markt.

Zuyderleven Taxatie Actie

Zoals gezegd, samen met IWD Taxaties en Inspecties hebben we een mooie aanbieding, exclusief voor (toekomstige) relaties van Zuyderleven.

Opstaltaxatie tarieven 2023 over de getaxeerde waarde:
Herbouwwaarde tot € 500.000 € 350 excl. BTW
Herbouwwaarde tot € 1.000.000 € 450 excl. BTW
Herbouwwaarde tot € 2.000.000 € 550 excl. BTW
Herbouwwaarde tot € 3.000.000 € 650 excl. BTW
Herbouwwaarde tot € 4.000.000 € 750 excl. BTW
Herbouwwaarde tot € 5.000.000 € 850 excl. BTW
Herbouwwaarde boven € 5.000.000 op aanvraag

 

Inventaristaxatie tarieven 2023 over de getaxeerde waarde:
Taxatiewaarde tot € 100.000 € 375 excl. BTW
Taxatiewaarde tot € 200.000 € 425 excl. BTW
Taxatiewaarde tot € 300.000 € 475 excl. BTW
Taxatiewaarde tot € 400.000 € 525 excl. BTW
Taxatiewaarde tot € 500.000 € 575 excl. BTW
Taxatiewaarde boven € 500.000 op aanvraag

Deze actie loopt tot en met 31/12/2023.

 

Wil je gebruik maken van de Zuyderleven Taxatie Actie? Of wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op.