Je werknemer gaat met pensioen, en nu?

30 apr. 2021 11:48 , Communicatie & Marketing , Algemeen ,

Je werknemer gaat met pensioen:
Als je de pensioendatum hebt bereikt en een kapitaal hebt opgebouwd via een pensioenregeling dan heb je een aantal mogelijkheden om dit pensioen het beste te laten aansluiten bij jouw eigen situatie. Om de juiste keuzes te kunnen maken, moeten jouw mensen natuurlijk wel weten wat die mogelijkheden zijn.

Wat is een direct ingaand pensioen?
Bij een direct ingaand pensioen ontvang je een uitkering uit het door jou opgebouwde pensioenkapitaal. De hoogte van het kapitaal is afhankelijk van de tijdens de looptijd ingelegde pensioenpremies en de daarop behaalde rendement. Het pensioenkapitaal wordt uitgekeerd in periodieke, veelal maandelijkse, betalingen. Deze pensioenuitkeringen zijn altijd levenslang. Goed om te weten, toch?

De pensioenuitkering na overlijden:
Bij pensioen hoort vaak ook een partnerpensioen dat wordt uitgekeerd nadat je komt te overlijden. Meestal is bedraagt dit partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen. Je mag vaak ook kiezen voor een lager, of helemaal geen partnerpensioen. Bijvoorbeeld als je helemaal geen partner hebt! Dat heeft dan ook weer (positieve) gevolgen voor jouw eigen pensioenuitkering.

Variatie in de hoogte van uitkeringen:
Je mag ook kiezen voor variatie in de hoogte van de uitkering. Zo kun je er voor kiezen om de eerste jaren een wat hogere uitkering te ontvangen en daarna levenslang een wat lagere. Fijn als je wilde plannen hebt in de eerste jaren van je gepensioneerde leven. Of je kiest er voor om jaarlijks een variabele pensioenuitkering aan te kopen en met de rest van je pensioenkapitaal nog even door te beleggen. Wil je gewoon een gelijkblijvend pensioen hebben, zodat je weet wat je te wachten staat. Ook dat kan. Keuze genoeg!

10% opname ineens:
Werknemers die vanaf 1 januari 2023 met pensioen gaan mogen op hun pensioendatum een bedrag ineens opnemen van maximaal 10% van hun opgebouwde pensioenkapitaal. Deze keuze mag niet in combinatie met een hoog-laag pensioen.

Advies en hulp:
Met pensioen gaan doe je (vaak) maar 1 keer! En er zijn best wat keuzes te maken. Juist dit moment is belangrijk, als je als werkgever al zoveel investeert in de pensioenen van je mensen. Wij kunnen je werknemers adviseren over de oplossingen van diverse verzekeraars en bespreken onafhankelijk alle keuzemogelijkheden. Zo gaan je mensen optimaal met pensioen.

Ook dat is Z-Life powered by !!