Zuyderleven


Dan weet je het zeker

Z-Life abonnement

Waar geeft deze overeenkomst recht op?

Wij vinden het van belang om onze werkwijze transparant aan u te communiceren. Met deze overeenkomst tot dienstverlening heeft u recht op het feit dat Zuyderleven meerdere advies-, bemiddelings- en/of servicediensten in opdracht van u zal verrichten of reeds heeft verricht. Deze diensten bestaan onder andere uit het doen van een oriëntatie, inventarisatie, analyse en geven van advies over uw persoonlijke financiële situatie. Wat de precieze inhoud van onze dienstverlening behorende bij deze overeenkomst is, vindt u bij de kop “Z-Life”.


Z-Life

  • Altijd een direct aanspreekpunt voor alle persoonlijke, financiële zaken.
  • Jaarlijks onderhoud met uw directe aanspreekpunt om al jouw financiële zaken up-to-date te houden.
  • Een sparringpartner, coach, luisterend oor, criticus, een financiële vriend
  • Toegang tot al onze expertise en diensten


Welke vergoeding is met u afgesproken?
Voor onze werkzaamheden vragen wij vanzelfsprekend een vergoeding. De vergoeding voor de werkzaamheden die we voor u verrichten bedraagt € 15,00 per maand. U ontvangt hiervoor nog een aparte factuur per e-mail. De bedragen worden via automatische incasso bij u in rekening gebracht.


Wat is verder nog voor u van belang?

 • Om de overeenkomst helder en overzichtelijk te houden, hebben wij de standaard zaken die voor ons en u gelden vastgelegd in de algemene voorwaarden. Deze kunt u downloaden via onze website of desgewenst bij ons opvragen.
 • De genoemde bedragen zijn inclusief B.T.W. en/of assurantiebelasting indien van toepassing.
 • De incasso van de vergoeding wordt verzorgd door Mollie B.V. Wij hebben voor Mollie gekozen om onze incasso’s te verzorgen, aangezien zij instaan voor een voordelige, veilige en correcte manier van factureren.