Buurtwensen cheque voor Bejaardenhuis van de Toekomst in ’s-Hertogenbosch

25 apr. 2022 11:00 , Communicatie & Marketing , MVO ,

Donderdag j.l. overhandigde Yvonne van Hooft (cliëntadviseur RegioBank bij Zuyderleven) een Buurtwensen cheque ter waarde van 2.000 euro aan Bejaardenhuis van de Toekomst. De cheque dient als bijdrage voor aanschaf en onderhoud van een wijkbus. Namens de stichting waren Marinthe Roelofsen (projectleider Wijkbus-West), William IJpelaar (vrijwilliger en chauffeur Wijkbus-West) en Paul Kagie (initiatiefnemer van de stichting) aanwezig.

Buurtwensen cheque voor Bejaardenhuis van de Toekomst in ’s-Hertogenbosch

Stichting Bejaardenhuis van de Toekomst De Helftheuvel is een initiatief om de groeiende eenzaamheid in de Bossche buurten Kruiskamp en Schutskamp tegen te gaan. Het ontbreken van vervoer vormt een belemmering voor veel ouderen. Dankzij de Wijkbus West kunnen ouderen tot op hoge leeftijd er op eigen kracht op uit gaan en zo de regie blijven voeren over de inrichting van hun dag

De wijkbus is op 12 april officieel in gebruik genomen en rijdt inmiddels vijf dagen in de week op een vaste route waarbij belangrijke wijkvoorzieningen aangedaan zoals De Taling, Gezondheidscentrum West en het gemeenschapshuis De Helftheuvel. De wijkbus wordt gedraaid door een vast team vrijwilligers uit de wijk.

Samen voor de buurt

RegioBank steunt lokale projecten die het buurtgevoel vergroten. Samen met lokale verenigingen, stichtingen en buurtbewoners realiseren we projecten die voor verbinding zorgen en bijdragen aan de leefbaarheid van de buurt. Zo zorgen we samen voor een fijne buurt waar mensen elkaar tegenkomen, naar elkaar omkijken en samen dingen ondernemen.

Wil je meer weten over Samen voor de buurt?
Ga naar: samenvoordebuurt.nl.